Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

BaoHiemHealthCare.com: Bảo hiểm Healthcare - Bảo hiểm con người

Đối tượng tham gia:
- Dành cho doanh nghiệp
- Từ 10 người trở lên
- Người được bảo hiểm từ 18 - 65 tuổi. NĐBH không bi bệnh thần kinh, phong cùi, ung thư hay quá 50% thương tật vĩnh viễn.


Phần I – Bảo hiểm tai nạn con người
Điều kiện A -  Tử vong hoặc Thương tật vĩnh viễn do tai nạn
Trường hợp Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bồi thường 100% Số tiền bảo hiểm.
Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bồi thường theo “Bảng tỷ lệ thương tật” đính kèm trong Qui tắc bảo hiểm.
Điều kiện B – Trợ cấp mất giảm lương trong thời gian điều trị thương tật do tai nạn
Chi trả trợ cấp theo ngày trong thời gian điều trị thương tật (nội trú, ngoại trú và thời gian nghỉ dưỡng thương theo chỉ định của bác sỹ) nhưng không vượt quá thời gian đã lựa chọn được ghi trên Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Sửa đổi bổ sung.
Điều kiện C - Chi phí y tế do tai nạn
PTI chi trả các chi phí cấp cứu, phẫu thuật, nằm viện, thuốc men, các thiết bị y tế hỗ trợ, xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang và chụp cắt lớp để điều trị thương tật do tai nạn theo giới hạn đã lựa chọn.
PTI chi trả chi phí (chi phí mua và chi phí y tế) bọc mão sứ (bọc răng sứ), trồng răng giả bằng chất liệu thông thường (không bằng chất liệu quí như kim cương, vàng, bạc, titan, đồng) và bộ phận giả khác. Giới hạn tối đa không quá 10% số tiền được bảo hiểm của Quyền lợi 2 này cho chi phí điều trị răng nói trên và 10% cho chi phí liên quan đến bộ phận giả khác.
Phần II – Bảo hiểm sức khoẻ
Điều kiện A - Phẫu thuật và nằm viện do bệnh tật hay thai sản
Trường hợp thuộc phạm vi bảo hiểm PTI chi trả các chi phí cấp cứu, phẫu thuật, nằm viện, thuốc men, các thiết bị y tế hỗ trợ, xét nghiệm, siêu âm, chụp phim (X-quang và chụp cắt lớp) để chẩn đoán, điều trị bệnh và chăm sóc thai sản theo giới hạn đã lựa chọn.
Điều kiện B - Khám và điều trị ngoại trú do bệnh tật
- Tiền khám bệnh, tiền chụp X-quang, chụp cắt lớp, siêu âm và làm các xét nghiệm do bác sỹ chỉ định để chẩn đoán bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ (hoá đơn tiền thuốc phải thể hiện đúng số lượng thuốc, số ngày sử dụng thuốc và tiền thuốc cho một đơn thuốc chỉ được bồi thường một lần).
- Dụng cụ y tế cần thiết cho việc điều trị gãy chi, thương tật (như băng nẹp, bó bột), dụng cụ hỗ trợ đi lại do bác sỹ chỉ định.
- Việc trị liệu học bức xạ, liệu pháp dùng sức nóng, liệu pháp ánh sáng và các phương pháp điều trị tương tự khác do bác sỹ chỉ định.
- Điều trị răng cho các trường hợp: điều trị viêm lợi (nướu), hàn (trám) răng bệnh lý (bằng amalgam, composite, fuji, gic hoặc các chất trám tương tự khác), điều trị tuỷ răng và nhổ răng bệnh lý, nhổ và phẫu thuật răng khôn bệnh lý, lấy cao răng (cạo vôi răng).
Điều kiện C – Tử vong, thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật thai sản